visie & missie

VISIE & MISSIE

Onze missie:

 

We willen scholen ondersteunen bij de groei naar inclusief onderwijs.

Onze ondersteuning is er voor leerlingen en leerkrachten en schoolteams.

Samen met de leraar (en het lerarenteam) zoeken we naar aanpassingen en optimale leerkansen voor de leerling.

Zo heeft de ondersteuning een effect op de klasvloer en de klasgroep. Leerkrachten en ondersteuners werken een traject uit op maat van de leerling waarbij we streven naar een maximale deelname van de leerling aan het klasgebeuren.Onze krachtlijnen:

 

  • We zetten in op cocreatie en wederkerigheid.

 

  • We willen als evenwaardige partner collega’s in het gewoon onderwijs ontmoeten.

 

  • Door uitwisseling van praktische handvatten en specifieke knowhow willen we elkaar inspireren en motiveren.

 

  • Vertrekkend vanuit het oplossingsgericht denken, bouwen we verder op wat werkt.

 

  • Ondersteuning  is voldoende flexibel, vraaggestuurd, op maat, schoolnabij en laagdrempelig.

 

Vanuit Ondersteuningsnetwerk Kempen zetten we in op:

 

 

Professionalisering (intervisie, vorming, coaching…)  en deskundigheid van de ondersteuners

 

Hiervoor behouden we een link met BuO om specifieke deskundigheid te kunnen garanderen.

 

Een structurele samenwerking met CLB, pedagogische begeleiding, MFC, CAR en externe partners (therapeuten, diagnostische centra…).

 

Verschillende disciplines (leerkrachten,  logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen…) vanuit verschillende contexten (BuBaO, BuSO, BaO, SO, GON, waarborg, …) met de juiste competenties.

 

Een gezamenlijke visie en afstemming tussen de verschillende netwerken van regio Antwerpen (Antwerpen Plus - VOKAN - Kempen

 

Het delen van expertise. Ontbrekende expertise in het éne netwerk wordt opgevangen door samenwerking met een ander netwerk zodat op élke ondersteuningsvraag een passend antwoord gegarandeerd wordt.