INFOPUNT OUDERS

Infopunt voor ouders

 • Hoe een ondersteuningsvraag stellen?Indien het CLB een gemotiveerd verslag of een verslag opmaakt, kan de school aanmelden bij het ondersteuningsteam.

  Het stellen van een ondersteuningsvraag aan het ondersteuningsteam gebeurt steeds door de school na overleg met de betrokken leerkracht, leerlingen ouders.


 • Communicatie met ouders tijdens een ondersteuningstraject?De communicatie met ouders wordt opgenomen door de school.

  Op regelmatige tijdstippen wordt er overleg gepland met alle betrokkenen waarin verdere afspraken worden gemaakt over het verloop van het ondersteuningstraject en de communicatie hierover.


 • Vragen in verband met het ondersteuningsnetwerk?

  Ouders die vragen hebben in verband met de werking van het ondersteuningsnetwerkkunnen hiervoor terecht bij het CLB of contact opnemen met het ondersteuningsnetwerk.

  Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze algemene coördinatie en aanspreekpersonen.

 

 

Mieke Quirijnen
Annick Van der Veken

algemene coördinatie

aanspreekpersonen Ondersteuningsnetwerk Kempen

 

telefoonnummer:

0472 12 36 64

 

e-mailadres:

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be