INFOPUNT OUDERS

Infopunt voor ouders

Hoe een ondersteuningsvraag stellen?

 

Het stellen van een ondersteuningsvraag aan het ondersteuningsnetwerk of het aanmelden gebeurt steeds door de school na overleg met de betrokken leerling, ouders en CLB.

 

Indien het u als ouders aangewezen lijkt om een ondersteuningsvraag te stellen voor uw zoon of dochter, richt u zich best tot de school van uw kind. De school kan na overleg met ouders en CLB beslissen om een ondersteuningsvraag te stellen aan het ondersteuningsteam. CLB maakt dan een gemotiveerd verslag of een verslag op, waarmee de school kan aanmelden bij het ondersteuningsteam.


Vragen in verband met het ondersteunigsnetwerk?

Ouders die vragen hebben in verband met de werking van het ondersteuningsnetwerk, de voorwaarden voor ondersteuning, de procedure om ondersteuning aan te vragen, .... kunnen hiervoor terecht bij het CLB of contact opnemen met de contactpersoon van het ondersteuningsnetwerk.

 


Communicatie met ouders tijdens een ondersteuningstraject?

De communicatie met ouders gebeurt voornamelijk via de school. De school geeft aan ouders door hoe de ondersteuning verloopt en zij nodigen hen uit voor evaluatiemomenten.  Indien gewenst kan er contact zijn tussen ouders en de ondersteuner. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze algemene coördinator en aanspreekpersoon.

 

 

Mieke Quirijnen
Annick Van der Veken

algemene coördinatie

aanspreekpersonen Ondersteuningsnetwerk Kempen

 

telefoonnummer:

0472 12 36 64

 

e-mailadres:

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be