WIE ZIJN WIJ

WIE ZIJN WIJ?

'Ondersteuningsnetwerk Kempen' of 'Kempen vrij' of  'ON' 26


 

  • Ondersteuningsnetwerk Kempen werkt samen met leeringen en hun leraren (teams) met een hulpvraag in 162 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met  CLB en pedagogische begeleiding 

 

  • Ondersteuningsnetwerk Kempen ondersteunt in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

  • We zijn een team met verschillende disciplines; o.a. leerkrachten lager en secundair onderwijs, kleuterleidsters, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, sociaal verpleegkundigen en psychomotorische therapeuten met verschillende achtergronden en expertise.

  • Binnen ons team kunnen we beroep doen op de ervaring van onze collega’s. We kunnen hen vragen voor bijkomend advies en ondersteuning om multidisciplinair te werken.

 

  • Klik hier voor de lijst met scholen die zijn aangesloten bij ondersteuningsnetwerk Kempen. Een kaart met alle regio's kan je vinden onder het tabblad regio's.

 

 

  • Onderstaande BuO-scholen maken deel uit van ondersteuningsnetwerk Kempen:


 

SCHOOL

TYPE

REGIObasisaanbod

Turnhout

BA, 2, 4, 9

Turnhout


2, 4, 9

Oud-Turnhout

2, 4, 9

Oud-Turnhout

4-9

Oud-Turnhout
2, 9

Geel

2, 3, 9

Geel

BA, 3, 9

Westerlo

BA, 3, 9

Westerlo

BA, 2, 9

Heist-op-den-Berg

basisaanbod, 2, 3

Heist-op-den-Berg