beheerscomité

BEHEERSCOMITE Ondersteuningsnetwerk Kempen

Volgende personen maken deel uit van het beheerscomité van Ondersteuningsnetwerk Kempen.
Zij vertegenwoordigen de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs van het ondersteuningsnetwerk, CLB en pedagogische begeleiding:

 

Namens schoolbesturen:


 • vzw KOGEKA: Griet Paulussen
 • kOsh Herentals: Herman Snoeys 
 • OZCS Zuid-Kempen: Tom Belmans
 • KOBA Zuiderkempen: Chantale Smeyers
 • Katholiek Onderwijs Mol: Theo Gorssen
 • vzw Anker: Joost Wynants
 • SG Turnhout: Lies Van Hoeck
 • vzw IMG: Petra Van De Velde
 • vzw VIBO: Jeanne Van den Broeck
 • Scholen MPI Oosterlo: Katrien Albrecht
 • vzw Tongelsbos: Ilse van de Vreugde

 

Namens centra voor leerlingenbegeleiding:

 

 • VCLB Kempen: Ilse Vandepoel
 • VCLB het Kompas: Liesbeth Vrijdaghs

 

Namens vzw PBDKO – pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen

 

 • Martine Van Dun

 

Het beheerscomité van het ondersteuningsnetwerk maakt afspraken over:

 

•de aanwending van de door de paritaire commissie toegekende omkaderingsenveloppe; zij kent de omkadering toe aan de onderliggende buo-scholen

 

•de inzet van alle ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk, met inbegrip van de competentiebegeleiders

 

•de wijze waarop het CLB betrokken wordt in het ondersteuningsnetwerk

 

•de organisatie van het zorgloket

 

•hoe het tegemoet komt aan de ondersteuningsvragen van ouders

 

•de samenwerking met scholen van andere netten, met ondersteuningsnetwerken van andere netten en met andere zorgverstrekkers, zoals multifunctionele centra (MFC’s), centra voor ambulante revalidatie (CAR)