aanmelden

AANMELDEN

Aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022:

Indien scholen reeds leerlingen voor het nieuwe schooljaar willen aanmelden, kan dit door de aanvragen ‘in werkversie’ klaar te zetten in DIPLON (www.diplon.be).

Vanaf 1 september 2021 dienen deze aanvragen verder afgewerkt te worden: D.w.z.

- juiste Gemotiveerd Verslag, Verslag of Inschrijvingsverslag toevoegen
- concrete ondersteuningsvraag van de leerkracht of klassenraad formuleren

Alle aanvragen ‘in werkversie’ worden pas echte aanmeldingen indien de aanvraag wordt ingediend (je ziet  op het startscherm in DIPLON een rode to do 'in te dienen aanvragen').

Dit kan vanaf 1 september 2021.

Bij vragen of problemen in verband met DIPLON kan u contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen of bellen naar:
                                                        hugo.sebrechts@ondersteuningsnetwerkkempen.be  

                                                        0472 22 19 15

                                                        

U kan inloggen in DIPLON via www.diplon.be, indien u nog niet geregistreerd bent in DIPLON, kan u contact opnemen met hugo.sebrechts@ondersteuningsnetwerkkempen.be

Aanmeldingen voor de kleine types voor 30 september worden automatisch op de teldag 1 oktober doorgegeven aan Agodi.
Aanmeldingen voor de kleine types voor 31 januari worden automatisch op de teldag 1 februari doorgegeven aan Agodi.
Aanmelden, opstarten en afronden van ondersteuning kan zowel voor de brede als de kleine types op elk moment in het schooljlaar.

Bij aanmelding voor de kleine types (2,4,7) hoeft u als u aanmeldt via ons digitaal systeem (diplon.be), geen aparte aanmelding te doen via DISCIMUS bij Agodi voor 1 oktober.
Diplon heeft een gebruiksvriendelijke manier uitgewerkt om een automatische koppeling te doen via DISCIMUS aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi).
Ga verder naar Diplon en volg de instructies.
U hoeft geen aparte aanmelding te doen bij Agodi via DISCIMUS.