voorwaarden voor ondersteuning

VOORWAARDEN

Voorwaarden voor ondersteuning


De voorwaarden om ondersteuning te kunnen aanvragen voor schooljaar 2021-2022  kan u terugvinden in de nieuwe omzendbrief van het ondersteuningsmodel.


Voor vragen kan u steeds terecht bij het CLB of de ankerpersoon van het ondersteuningsnetwerk.